Scroll

Vítejte na stránkách VŠExpedice!

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Kurimská, Tel.: 607 399 888

Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu za poznáním po kampusu Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově. Program zahrnuje edukační přednášky a také si můžete vyzkoušet své dovednosti v naší mobilní hře. Po celou dobu expedice vás budou doprovázet naši zkušení studenti.

Chci na VŠExpedici

Expedici nabízíme v tyto dny:

DUBEN

Pátek 19. 4. od 9:00 hodin

 

KVĚTEN

Pátek 17. 5. od 9:00 hodin

Pátek 24. 5. od 9:00 hodin

Pondělí 27. 5. od 9:00 hodin

Středa 29. 5. od 9:00 hodin

Pátek 31. 5. od 9:00 hodin

Odhadovaný čas ukončení akce mezi 12 a 13 hodinou.

Harmonogram expedice

  • Příchod, přivítání, rozdělení žáků na jednotlivé přednášky 
  • Odborná přednáška v délce cca 30 minut 
  • Rozdělení studentů do týmů na mobilní hru 
  • Mobilní hra ve škole 
  • Vyhodnocení, vyhlášení vítězného týmu 
  • Q & A

Programem vás provedou naši studenti. 

Přednáška a mobilní hra na sebe přímo nenavazují. 

Nabídka přednášek

19. 4. od 9:00

Jak nenaletět a nepřijít o statisíce, když vás láká „Mareš“ či „Babiš“

Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D.

Kryptoměny letí a chtějí je všichni. Vidí v nich investici, která přece „musí“ růst do nekonečna. Ale je to opravdu tak?

Současné trendy v marketingové komunikaci a jejich využití v praxi

Ing. Michaela Dvořáková

Chcete se dozvědět více o současných trendech v marketingové komunikaci a jak je lze využít v praxi? Pak je tato přednáška pro vás to pravé!
Zaměříme se na:

• Influencer marketing – jak nám může pomoci oslovit cílovou skupinu a zvýšit důvěru v značku.
• Sociální sítě – jak oslovit širokou cílovou skupinu a budovat si vztahy se zákazníky.

Dále se zaměříme na využití moderních technologií k personalizaci reklamy a automatizaci marketingových procesů, a na to, jak interaktivní a trojrozměrné prostředí zlepšuje prezentaci značek a produktů.

Přednáška nabídne interaktivní formát a praktické příklady aktuálních trendů.

Podivuhodný svět náhody, statistiky a pravděpodobnosti

Ing. Tomáš Karel, Ph.D.

Přednáška obsahuje zajímavé příklady z historie statistiky, příklady výpočtu popisných charakteristik: polohy (průměr, modus, pořadové statistiky) i variability (variační rozpětí, kvartilové rozpětí, směrodatná odchylka, rozptyl), krátký úvod do pravděpodobnosti (základní definice pravděpodobnosti), logické klamy a paradoxy (survivorship bias, podmíněná pravděpodobnost,…).

Město a obec v 21. století

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Jak řídit město a obec v dnešní turbulentní době? Jaké problémy města a obce řeší a jaké hlavní výzvy je čekají? Jak využít strategii v plánování dalšího rozvoje měst a obcí?

17. 5. od 9:00

Jak data a technologie ovlivňují rozhodování firem

Ing. Štěpán Staněk

Data jsou v mnoha ohledech ropou 21. století. Společně s novými technologiemi ženou společnost dopředu a výrazně ovlivňují rozhodování firem i podobu podnikání jako takového. Co všechno jsou v dnešní době data a jakým způsobem se dají získávat, ukládat a následně zpracovávat tak, aby byly informační podporou managementu? Společně se na tuto otázku podíváme a v praktických příkladech si ukážeme, jak data řídí svět kolem nás.

Současné trendy v marketingové komunikaci a jejich využití v praxi

Ing. Michaela Dvořáková

Chcete se dozvědět více o současných trendech v marketingové komunikaci a jak je lze využít v praxi? Pak je tato přednáška pro vás to pravé!
Zaměříme se na:

• Influencer marketing – jak nám může pomoci oslovit cílovou skupinu a zvýšit důvěru v značku.
• Sociální sítě – jak oslovit širokou cílovou skupinu a budovat si vztahy se zákazníky.

Dále se zaměříme na využití moderních technologií k personalizaci reklamy a automatizaci marketingových procesů, a na to, jak interaktivní a trojrozměrné prostředí zlepšuje prezentaci značek a produktů.

Přednáška nabídne interaktivní formát a praktické příklady aktuálních trendů.

Lucemburkové na českém trůně

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

Tématem přednášky bude historie vlády Lucemburků v Českých zemích (1310-1437) nejen se zaměřením na vývoj ekonomiky v daném období. Chybět nebudou krátké portréty všech čtyř králů zemí Koruny české z této dynastie ani širší kontext této etapy našich národních dějin v rámci dějin celé Evropy.

24. 5. od 9:00

Máte volné finanční prostředky? Investujte na kapitálovém trhu

Ing. Adam Borovička, Ph.D.

Prostředí finančního trhu, zejména pak trhu kapitálového, je fascinující. Otevírá nepřeberné možnosti uplatnění volných finančních prostředků. Je libo investovat do akcií či dluhopisů, nebo podílových fondů, či finančních derivátů? Šíře nabídky investičních produktů klade na rozhodovací schopnosti velké nároky, které jsou umocněny specifickými úkazy na kapitálovém trhu (nestabilní vývoj cen, vágní preference investora atd.). Vědně popularizující povídání by mělo posluchače provést investičním rozhodovacím procesem, tedy od osobní akumulace kapitálu po sestavení investičního portfolia s akcentem na výběr investičních instrumentů dle aktuálních podmínek na kapitálovém trhu.

Úvod do tradice západní vzdělanosti

Ing. Jan Kozák

Tématem přednášky bude krátký exkurz do tradice západní vzdělanosti v kontextu ekonomického rozvoje, jejíž počátky nalézáme v antickém Řecku. Na jeho odkaz navazuje starověký Řím, dále křesťanství, renesance či osvícenství. Následná reforma moderních univerzit jako je Harvard či Yale bude představena v kontextu zaměření univerzitního vzdělání v současnosti a požadavkům trhu práce.

Současné trendy v marketingové komunikaci a jejich využití v praxi

Ing. Michaela Dvořáková

Chcete se dozvědět více o současných trendech v marketingové komunikaci a jak je lze využít v praxi? Pak je tato přednáška pro vás to pravé!
Zaměříme se na:

• Influencer marketing – jak nám může pomoci oslovit cílovou skupinu a zvýšit důvěru v značku.
• Sociální sítě – jak oslovit širokou cílovou skupinu a budovat si vztahy se zákazníky.

Dále se zaměříme na využití moderních technologií k personalizaci reklamy a automatizaci marketingových procesů, a na to, jak interaktivní a trojrozměrné prostředí zlepšuje prezentaci značek a produktů.

Přednáška nabídne interaktivní formát a praktické příklady aktuálních trendů.

Proč firmy přesouvají zisky do zahraničí a jak to dělají?

doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D.

Státy si navzájem konkurují výhodnějšími daňovými podmínkami, aby přilákaly do země investory. Z důvodu globalizace a celkové digitalizace ekonomik však firmy mohly přesunout zdanitelné zisky do země, ve které neměly žádnou nebo jen minimální aktivitu. To z pohledu mnohých států nebylo žádoucí. Domluvily se proto na opatřeních, která prostor pro takové přesouvání zisků značně omezují.
O co tady vlastně jde? Jak firmy přesouvají zisky? A jak to ovlivňuje každého z nás?

Design piva a pivovarů

Ing. Stanislav Tripes, Ph.D.

Přednáška představuje současné trendy prezentace designu minipivovarů, diskutuje jednotlivé nástroje komunikace designu jako jsou název pivovaru a jednotlivých piv, loga, etikety, vzhled hospody a pivovaru atd.. Součástí je i diskuse jednotné komunikace pomocí těchto nástrojů s cílem oslovit zákazníky.

27. 5. od 9:00

Je smlouva jen kus papíru?

Mgr. Ing. Jan Levý, Ph.D.

Mnoho lidí si myslí, že smlouva je jen to, co je napsáno na papíře a podepsáno. Je tomu opravdu tak? Je možné smlouvu uzavřít i jinak? Může smlouva (a povinnosti z ní) vzniknout mlčením?
Smluvní pokuta – jak se liší od pokuty. Hrozí vedle pokuty dlužníkovi ještě něco jiného, když neuhradí svůj dluh?

Pivo, víno, alkohol. Víš kolik konzumenti platí daní?

Ing. Taťána Hajdíková , Ph.D.

Jakou část ceny půllitru piva, decky vína, panáka alkoholu platíš? Předmětem spotřební daně jsou produkty, které ke svému životu nepotřebujeme. Dá se říci, že škodí lidskému zdraví. Přesto pivo, víno, alkohol konzumujeme ve větší, či menší míře nebo vůbec. Reguluje spotřební daň cenu vybraných komodit a zvyšuje státní rozpočet? Jsou spotřební daně stejné v Evropě? Nevyplatí se koupě alkoholu za českou hranicí? A je spotřební daň jedinou daní, která je součástí ceny piva, vína, alkoholu?

Jak vědomě prožívat přítomnost a být víc pozorný díky metodě všímavosti (mindfulness)

Ing. Zuzana Mráčková

Naše životní tempo se neustále zvyšuje, máme spoustu aktivit, povinností, možností a někdy je toho všeho na nás zkrátka moc. Často zapínáme autopilota a věci děláme jakoby mimoděk a nevěnujeme činnostem, rozhovorům ani našim pocitům plnou pozornost. Mindfulness nabízí cestu k většímu porozumění naší mysli, emocím a vlastnímu tělu. Workshop se zaměří na praktické techniky mindfulness, které vám pomohou vědomě prožívat přítomnost se vším co s sebou přináší.

Storytelling aneb vyprávění příběhů založených na datech

Ing. Martin Potančok, Ph.D.

K čemu nám jsou velká data? Jak se v nich vyznat a co z nich lze vyčíst?

Vyprávět příběhy umí každý z nás. Vyprávět příběhy tak, abychom plně zaujali své publikum a aby toto publikum jasně pochopilo vyprávěný příběh, je už náročnější. Existují studie, které dokazují, že když lidé na něco pohlédnou, stráví tři až osm vteřin, aby se rozhodli, zda budou ve čtení pokračovat.
Jakmile však někdo slyší pojem data, okamžitě si představí složitou matematiku, fyziku nebo statistiku. Není to ale tak úplně pravda. Data nás obklopují na každém kroku. Facebook, Instagram, Youtube, banky, e-shopy, výběr dovolené, lokalizace mobilních telefonů operátorem.
Společně si představíme metody storytellingu, představíme si důležitost grafického znázornění významu dat a prozkoumáme data, jejichž příběh chceme vyprávět.

29. 5. od 9:00

Advokát a jeho role v justičním systému

Mgr. Ing. Jan Levý, Ph.D.

Jsou advokáti opravdu lidé bez páteře? Kdo může být advokátem a co je jeho práce? Obecně mezi tzv. laickou veřejností jsou advokáti lidé, kterých se ostatní trochu bojí nebo je často považují za ty, kteří se vykroutí vždy a ze všeho. Trochu se ale zapomíná na to, že advokáti jsou zde na ochranu práv svých klientů. Každý má právo na právní pomoc – ne každý se totiž vyzná v zákrutách práva…

Umělá inteligence: od šachového šampiona po řízení autonomních vozidel

Ing. Jiří Vomlel, Ph.D.

Umělá inteligence se od svého vzniku výrazně zlepšila. Naučila se hrát šachy tak dobře, že v roce 1997 porazila šachového mistra světa. V roce 2011 zvítězila ve vědomostní soutěži Jeopardy! a o několik let později – v roce 2017 – porazila světového šampiona ve hře Go a zvítězila nad nejlepšími hráči Pokeru. Připomeneme si základní milníky ve vývoji AI a nahlédneme pod pokličku úspěšných systémů. Na závěr naznačíme, kde má AI ještě velký prostor pro zlepšování.

Přizpůsob se, nebo zemřeš: Současné megatrendy ovlivňující budoucnost společností

Ing. Karel Pernica, Ph.D.

Svět už nikdy nebude takový, jaký byl. Je zřejmé, že dochází k neustálému vývoji, nicméně je stále obtížnější předvídat a odhadovat, jaká bude budoucnost. Jeden moudrý muž kdysi řekl: Svět bude takový, jaký si ho uděláme… Než však začneme náš svět utvářet, musíme pochopit, jaké jsou globální megatrendy, které s velkou pravděpodobností nastanou, jen nyní nevíme kdy a v jakém rozsahu. Musíme být schopni vystoupit ze svého úzkého pohledu a pochopit, jaký je širší obraz našeho světa. To by nám mohlo pomoci přemýšlet o nových produktech, službách a rovněž odhadovat, jaká by mohla být budoucí poptávka po našich produktech či službách.

31. 5. od 9:00

Současné trendy v marketingové komunikaci a jejich využití v praxi

Ing. Michaela Dvořáková

Chcete se dozvědět více o současných trendech v marketingové komunikaci a jak je lze využít v praxi? Pak je tato přednáška pro vás to pravé!
Zaměříme se na:

• Influencer marketing – jak nám může pomoci oslovit cílovou skupinu a zvýšit důvěru v značku.
• Sociální sítě – jak oslovit širokou cílovou skupinu a budovat si vztahy se zákazníky.

Dále se zaměříme na využití moderních technologií k personalizaci reklamy a automatizaci marketingových procesů, a na to, jak interaktivní a trojrozměrné prostředí zlepšuje prezentaci značek a produktů.

Přednáška nabídne interaktivní formát a praktické příklady aktuálních trendů.

Nejde-li zrovna fotbal, je simulace v pořádku

doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.

Kolik pokladen potřebujeme, aby v našem supermarketu nejvýš 1 z 10 zákazníků čekal ve frontě přes 10 minut?
Kolik přepážek má být otevřeno na poště pro přijímání balíku a kolik pro listovní a peněžní služby?
Vyplatí se při příchodu klientů do banky tzv. lístečkový systém?

Odpovědi na tyto otázky se v praxi většinou hledají prostřednictvím simulačních modelů. Vytvořit takový model v profesionálním softwaru je snazší a zábavnější než stavět lego nebo vláčky. A jak pěkně se to hýbe!

Ekonomie hrou aneb jak vypadá experiment v laboratoři?

Ing. Vojtěch Kotrba, Ph.D.

Zní Vám „laboratoř experimentální ekonomie“ jako něco nepatřičného?
Tak se přijďte podívat, jak může vypadat moderní experimentální výzkum ekonomie.

Připravena pro Vás bude „Public Goods Game“, při které si prakticky ověříte, jak se lidé rozhodují při příspěvcích na veřejné statky a jaký vliv má možnost potrestání takzvaných „černých pasažérů“.

Jak (u)hlídat rozpočet obce?

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Rozpočet je pro někoho složitá tabulka a pro někoho přesný zdroj informací o fungování obce. Většinu veřejných služeb, které každý den užíváme zabezpečují a financují právě obce.
Kolik stojí fungování mateřské školy? Bude se opravovat poškozený chodník? Přispívají něco turisté na úklid našeho náměstí? Dodržel starosta své předvolební sliby? Odpovědi na tyto otázky dává rozpočet.

Cílem přednášky je ukázat, jak číst rozpočet a další veřejně dostupné dokumenty a jak přimět obecní politiky skládat svým občanům účty.
Branding a spotřebitelské komunity: příklad lomografie a návratu starých mediálních technologií

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

Na příkladu lomografického hnutí příznivců analogové fotografie budeme hledat odpovědi na otázky: Co to jsou spotřebitelské komunity? Co je to branding? Jak se značky snaží utvářet naši identitu? Jak v současné digitální kultuře přesvědčit spotřebitele, aby si kupovali kinofilmy a mechanické fotoaparáty?

Co potřebujete s sebou?

Prosíme, aby si žáci vzali papír, tužku a mobilní telefon. 

Detailní instrukce k organizaci obdržíte vždy 2 dny před expedicí na kontaktní e-mail, který uvedete v přihlášce.

Postup registrace

  1. Prosíme učitele či pedagogický doprovod, aby svou skupinu zaregistrovali přes registrační formulář.
  2. Po registraci se vám ozveme a poskytneme QR kód či odkaz, přes který si již studenti zaregistrují preferované přednášky.

Přednášky pro vás připravili experti z fakult Vysoké školy ekonomické.

 

Kontaktní osoba

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:

Mgr. Alena Kurimská
tel. 607 399 888
e-mailu alena.kurimska@vse.cz 

Jak se k nám dostanete

MHD 

BUS 135, zastávka náměstí Winstona Churchilla 

BUS 101, zastávka náměstí Winstona Churchilla 

TRAM 5, 9, 15 a 26, zastávka Viktoria Žižkov 

Metro C, Hlavní nádraží a následně pěšky podchodem na Žižkov
 

Vlak 

Z Hlavního nádraží v Praze pěšky, podchodem v severní části nádraží 

Z Masarykova nádraží tram 15 a 26 na zastávku Viktoria Žižkov 

Ze Smíchovského nádraží metrem B na Florenc a následně busem 135 na zastávku Italská, nebo metrem C na zastávku Hlavní nádraží 


Autobus 

Ze stanice Florenc autobusem č. 135 nebo metrem C

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: